Lisa toiming – kui toiming ei käivitunud

Kui toiming ettemääratud ajal ei saanud käivituda, võite määrata, millal see sooritatakse:

  • oota järgmise määratud ajani

  • käivita toiming esimesel võimalusel

  • käivita toiming viivitamata, kui aeg selle viimasest käivitamisest ületab — tundi

Nod32 ea scheduler notstart Lisa toiming – kui toiming ei käivitunud

Lisa toiming – kui toiming ei käivitunud