Lisa toiming – sündmuse korral

Toimingu käivitab üks järgmistest sündmustest:

  • iga kord, kui arvuti käivitatakse

  • iga päev arvuti esmakordsel käivitamisel

  • sissehelistusühendus Interneti/VPN-iga

  • viirusesignatuuride andmebaasi edukas värskendamine

  • programmi osade edukas värskendamine

  • kasutaja sisselogimine

Kui toimingu ajastamise käivitab sündmus, võite määrata minimaalse intervalli kahe toimingu lõpetamise vahel. Näiteks kui Te logite oma arvutisse päeva jooksul mitu korda sisse, valige toimingu teostamise vaheks 24 tundi, et teostada toiming ainult päeva esimesel sisselogimisel ning seejärel järgmisel päeval.

Nod32 ea scheduler event Lisa toiming – sündmuse korral

Lisa toiming – sündmuse korral