Lisa toiming – toimingu tüüp

Sisestage toimingu nimi ja valige üks ajastamise suvanditest:

Üks kord – toiming teostatakse üks kord ettemääratud kuupäeval ja ajal.
Korduvalt – toiming teostatakse määratud ajaintervalliga (tundides).
Iga päev – toiming käivitatakse korduvalt iga päev määratud ajal.
Iga nädal – toiming käivitatakse üks või enam korda nädalas, määratud päeva(de)l ja ajal.
Sündmuse poolt – toiming käivitatakse pärast määratud sündmust.

Toiming ei käivitu, kui arvuti töötab toimingu käivitamise ajal akutoitel. See kehtib ka UPS-i kasutavate arvutite kohta.

 

Nod32 ea scheduler type Lisa toiming – toimingu tüüp

Lisa toiming – toimingu tüüp