Lisa toiming – ühekordne

Toiming teostatakse ettemääratud kuupäeval ja ajal.

Nod32 ea scheduler once Lisa toiming – ühekordne

Lisa toiming – ühekordne