Värskendamine peeglilt

Peegli poole pöördumiseks on kaks põhilist võimalust: värskendusfailide kausta võib esitada ühise võrgukausta peeglina või peegel on HTTP-server.

Peegli poole pöördumine sisemise HTTP-serveri abil

Hoiatus

Kui soovite lubada värskendusfailidele juurdepääsu HTTP-serveri kaudu, peab peegelkaust paiknema samal arvutil nagu seda loova programmi ESET NOD32 Antivirus eksemplar.

Seda varianti kasutatakse automaatselt vaikesättena, mis on spetsifitseeritud programmi ettemääratletud konfiguratsioonis; seega siirduge peeglile HTTP-serveri kaudu juurdepääsu lubamiseks jaotisse Värskenduse täpsem häälestus (vahekaart Peegel) ja valige suvand Loo värskenduspeegel.

Peegli jaotises Täpsem häälestus saate määrata suvandi Port, mida HTTP-server kuulab, ning suvandi Autentimine tüübi, mida HTTP-server kasutab. Suvandi Serveriport vaikeväärtus on 2221. Suvand Autentimine määratleb autentimismeetodi, mida värskendusfailide poole pöördumisel kasutatakse. Saadaval on järgmised suvandid: PUUDUB, põhiline, NTLM. Kui soovite kasutada Base64-kodeerimist koos kasutajanime ja parooli autentimisega, valige suvand Põhiline. Suvand NTLM pakub kodeerimist turvalise kodeerimismeetodi abil. Autentimiseks on värskendusfailid tööjaamas loodud kasutaja ühiskasutuses. Vaikesäte on PUUDUB, mis tagab värskendusfailidele juurdepääsu autentimiseta.

Nod32 ea config update mirror advance Värskendamine peeglilt

Pärast peegli konfigureerimist minge tööjaamade juurde ja lisage uus värskendusserver vormingus http://IP_address_of_your_server:2221. Selleks tehke järgmist:

  • avage ESET NOD32 Antivirus Täpsem häälestus ja klõpsake haru Värskendus.
  • klõpsake suvandi Värskendusserver kõrval käsku Muuda… ja lisage uus server järgmise vorminguga: http://IP_address_of_your_server:2221
  • valige vastlisatud server värskendusserverite loendist

Peegli poole pöördumine süsteemi ühiskasutuse kaudu

Kõigepealt tuleb kohalikul või võrguseadmel luua ühiskaust. Kausta loomisel peegli jaoks tuleb anda kirjutamisõigus faile salvestavale kasutajale ja lugemisõigus kõigile teistele kasutajatele, kes peegelkausta abil programmi ESET NOD32 Antivirus värskendavad.

Edasi jätkake jaotises Värskenduse täpsem häälestus peeglile juurdepääsu konfigureerimisega (vahekaart Peegel), keelates suvandi Anna värskendusfailid sisemise HTTP-serveri kaudu. See suvand on programmi installipaketis vaikimisi lubatud.

Märkus

Korralikuks tööks tuleb peegelkausta tee määrata UNC-teena. Värskendused ühendatud draividelt ei pruugi töötada.

Kui ühiskaust asub võrgu mõnel teisel arvutil, tuleb teise arvuti poole pöördumiseks spetsifitseerida autentimine. Autentimisandmete määramiseks valige ESET NOD32 Antivirus Täpsem häälestus > Loo kohtvõrguühendus. See säte on sama nagu värskendamise puhul, vt jaotist Kohtvõrguühenduse loomine.

Pärast peegli konfigureerimist minge tööjaamade juurde ja seadke värskendusserveriks \\UNC\PATH. Seda saab teha järgmiselt:

  • avage ESET NOD32 Antivirus Täpsem häälestus (F5) ja klõpsake suvandit Värskendus
  • klõpsake suvandi Värskendusserver kõrval käsku Muuda… ja lisage uus server näite \\UNC\PATH eeskujul
  • valige vastlisatud server värskendusserverite loendist

 

Värskendamine peeglilt