Vytvoření kopie aktualizace – mirror

Aplikace ESET NOD32 Antivirus Business Edition umožňuje vytvářet kopie aktualizace, s které lze aktualizovat další stanice v síti. Aktualizace stanic z mirroru zajistí rozložení zatížení sítě a také sníží zatížení internetového připojení.
Konfigurace vytváření mirroru je přístupná v Rozšířených nastaveních aktualizace (ty zobrazíte prostřednictvím stromu Pokročilých nastavení aplikace ESET NOD32 Antivirus Business Edition a klepnutím na položku Aktualizace, na tlačítko Nastavit u možnosti Pokročilé nastavení aktualizace a na kartu Mirror).

Prvním předpokladem správného vytvoření mirroru je povolení této funkce v nastaveních, které je možné uskutečnit zaškrtnutím políčka Vytvářet kopie aktualizací. Zároveň se tím zpřístupní další nastavení mirroru, především způsob přístupu k aktualizačním souborům a definování adresáře, do kterého se budou ukládat aktualizační soubory vytvářeného mirroru.

Způsoby zpřístupnění mirroru jsou podrobněji probírány v části Způsoby zpřístupnění mirroru, proto jen ve stručnosti uvedeme, že existují dva základní způsoby zpřístupnění mirroru, a to buď prostřednictvím sdíleného adresáře nebo zpřístupněním kopie aktualizace přes server HTTP.

Adresář, do kterého se budou ukládat aktualizační soubory vytvářeného mirroru, se definuje v poli Adresář, do kterého se budou ukládat kopie aktualizace. Adresář je možné vyhledat v rámci adresářové struktury místního počítače a také v síti pomocí tlačítka Adresář. V případe, že k zápisu do zvoleného adresáře je nutná autorizace, je potřeba zadat autorizační údaje do polí JménoHeslo. Zadávají se ve tvaru Doména/uživatel nebo Pracovní_skupina/uživatel a s příslušnými hesly.

V definování mirroru může uživatel pokračovat až na úroveň definování jazykových verzí, pro které se má kopie aktualizace vytvořit. Nastavení jazykových verzí se provádí v části Soubory v poli Dostupné verze.

 

Vytvoření kopie aktualizace – mirror