Způsoby zpřístupnění mirroru

Existují dva základní způsoby zpřístupnění mirroru, a to pomocí sdíleného adresáře, nebo zpřístupněním kopie aktualizace přes HTTP server.

Zpřístupnění mirroru pomocí HTTP serveru

Upozornění

Při zpřístupnění mirroru prostřednictvím HTTP serveru musí být mirror umístěn ve stejném počítači jako aplikace ESET NOD32 Antivirus Business Edition, která mirror vytváří.

Používá se automaticky jako předdefinované nastavení při standardní instalace, a proto ke zpřístupnění mirroru prostřednictvím HTTP serveru stačí v Rozšířených nastaveních aktualizace
(na kartě Mirror) zaškrtnout políčko Vytvářet kopie aktualizací.

Rozšířené nastavení umožňují nastavit Port, na kterém bude HTTP server naslouchat, a také typ Autorizace používané serverem. Při standardní instalaci je Port serveru předdefinovaný na 2221. Pole Autorizace definuje metodu autorizace pro přístup ke sdíleným aktualizačním souborům. Možnost výběru ze tří položek NONE, Basic, NTLM. Položka Basic zajistí autorizaci pomocí jednoduché metody kódování base64. Položka NTLM zajistí kódování pomocí bezpečné metody. Při autorizaci se používají uživatelé vytvoření na stanici, která sdílí aktualizaci. Přednastavená je možnost NONE, která zpřístupňuje aktualizační soubory bez potřeby autorizace.

Po nastavení mirroru nastavíte na stanicích nový aktualizační server http://adresa_IP_vašeho_serveru:2221. Tuto operaci provedete takto:

  • Otevřete okno Pokročilé nastavení aplikace ESET NOD32 Antivirus a rozbalte větev Aktualizace.
  • V části Aktualizační server klepněte na tlačítko Upravit a přidejte nový server, http://adresa_IP_vašeho_serveru:2221.
  • V seznamu aktualizačních serverů vyberte přidaný server.

Zpřístupnění mirroru pomocí sdíleného adresáře

Prvním předpokladem je vytvoření sdíleného adresáře na místním nebo síťovém disku. Při vytváření adresáře pro mirror je třeba dbát na to, aby uživatel, který do něj bude zapisovat, měl práva k zápisu a také aby uživatelé, kteří budou z mirroru provádět aktualizace, měli práva číst z adresáře mirroru. Pak je potřeba pokračovat v nastavování přístupu k mirroru v Rozšířených nastaveních aktualizace (na kartě Mirror), kde je nutné zrušit zaškrtnutí políčka Zpřístupnit kopie aktualizace skrze HTTP server, které je při standardní instalaci zaškrtnuto.

V případě umístění sdíleného adresáře na jiném počítači je nutné nastavit autorizaci vůči této stanici. Nastavíte ji v Rozšířených nastaveních aplikace ESET NOD32 Antivirus Business Edition pomocí možnosti Pro připojení do LAN vystupovat jako. Nastavení je totožné jako při aktualizaci a je popsané v části Připojení k síti LAN.

Upozornění

Při zadávání cesty k aktualizačnímu serveru je důležité použít cestu ve tvaru UNC.

Po nastavení mirroru nastavíme na stanicích nový aktualizační server \\UNC\CESTA. Postup je následující:

  • Otevřete okno Pokročilé nastavení aplikace ESET NOD32 Antivirus a rozbalte větev Aktualizace.
  • V části Aktualizační server klepněte na tlačítko Upravit a přidejte nový server, \\UNC\CESTA.
  • V seznamu aktualizačních serverů vyberte přidaný server.

 

Způsoby zpřístupnění mirroru