Rozšířené nastavení – mirror

Nod32 ea config update mirror advance Rozšířené nastavení – mirror

Dialog Rozšířené nastavení obsahuje nastavení pro poskytování aktualizačních souborů prostřednictvím přístupu HTTP a připojení k síti LAN. Při konfiguraci jsou k dispozici následující možnosti:

HTTP Server:

Port serveru Číslo portu, na kterém bude server mirroru poskytovat služby aktualizace pro pracovní stanice.
Autorizace Chcete-li využívat přístup bez autorizace, je nutné vybrat možnost NONE. Základní autorizaci zasíláním jména a hesla s kódováním base64 umožňuje možnost BASIC. Možnost NTLM poskytuje autorizaci pomocí bezpečnostního protokolu NTLM. Autorizační jména a hesla odpovídají existujícím uživatelům na stanici s mirrorem.

Pro připojení do LAN vystupovat jako
Při přihlášení ke zdrojům v síti může uživatel vystupovat v různých úlohách. Systémový účet je standardní nastavení. V případě, že je nutné toto nastavení změnit, může uživatel vystupovat jako aktuálně přihlášený uživatel, případně specifikovat jiný uživatelský účet.
Standardní nastavení doporučujeme měnit pouze ve zvláštních případech. Standardním způsobem autorizace se zabrání vzniku problémů se změnou identity aktuálně přihlášeného uživatele.

Po ukončení aktualizace zrušit připojení k serveru Touto možností zabezpečíte, aby se každé aktualizační spojení implicitně ukončilo a nezůstávalo otevřené. Pokud tato možnost není použita, bude spojení ukončeno operačním systémem.

 

Rozšířené nastavení – mirror