Legg til oppgave – gjentatte ganger

Oppgaven blir utført ved angitt tidsintervall (i timer).

Nod32 ea scheduler repeat Legg til oppgave – gjentatte ganger

Legg til oppgave – gjentatte ganger