Legg til oppgave – hvis oppgaven ikke ble kjørt

Hvis oppgaven ikke kan kjøres på forhåndsdefinert tidspunkt, kan du angi når den skal utføres:

  • vent til neste planlagte tidspunkt

  • kjør oppgaven så snart som mulig

  • kjør oppgaven umiddelbart hvis tiden siden forrige utførelse overstiger — timer

Nod32 ea scheduler notstart Legg til oppgave – hvis oppgaven ikke ble kjørt

Legg til oppgave – hvis oppgaven ikke ble kjørt