Legg til oppgave – oppgavetype

Skriv inn navnet på oppgaven, og velg ett av alternativene:

En gang – oppgaven utføres én gang, på forhåndsdefinert dato og klokkeslett.
Gjentatte ganger – oppgaven utføres i det angitte intervallet (i timer).
Daglig – oppgaven utføres hver dag på angitt klokkeslett.
Ukentlig – oppgaven kjøres én eller flere ganger i uken, på angitte dager og klokkeslett.
Utløst av handling – oppgaven utføres etter en angitt hendelse.

En oppgave vil ikke starte hvis datamaskinen kjører på batteri på tidspunktet da oppgaven skal startes. Dette gjelder også datamaskiner som kjører på UPS (avbruddsfri strømforsyning).

 

Nod32 ea scheduler type Legg til oppgave – oppgavetype

Legg til oppgave – oppgavetype