Ažuriranje iz mirror kopija

Postoje dve osnovne varijante pristupa mirror kopiji – fascikla sa datotekama ispravki može da se predstavi kao mirror kopija kao deljena mrežna fascikla ili kao HTTP server.

Pristup mirror kopiji putem internog HTTP servera

Upozorenje

Ako želite da omogućite pristup datotekama ispravki putem HTTP servera, mirror fascikla mora da se nalazi na istom računaru kao instanca programa ESET NOD32 Antivirus koja je kreira.

Ova varijanta se koristi automatski kao podrazumevana postavka navedena u unapred definisanoj konfiguraciji programa, tako da, ako želite da dozvolite pristup mirror kopiji putem HTTP servera, otvorite dijalog Napredno podešavanje ažuriranja (kartica Mirror) i izaberite opciju Kreiraj mirror kopiju ispravke.

U okviru Napredno podešavanje mirror kopije možete da navedete port koji će HTTP server slušati, kao i tip potvrde identiteta koji HTTP server koristi. Podrazumevano, port servera je podešen na vrednost2221. Opcija Potvrda identiteta definiše metod potvrde identiteta koji se koristi za pristup datotekama ispravki. Dostupne su sledeće opcije: NIJEDNA, Osnovna, NTLM. Izaberite opciju Osnovna da biste koristili base64 šifrovanje sa osnovnom potvrdom identiteta putem korisničkog imena i lozinke. Opcija NTLM obezbeđuje šifrovanje pomoću metoda bezbednog šifrovanja. Za potvrdu identiteta koristi se korisnik kreiran na radnoj stanici koja deli datoteke ispravki. Podrazumevana postavka je NIJEDAN i ona odobrava pristup datotekama ispravki bez potrebe za potvrdom identiteta.

Nod32 ea config update mirror advance Ažuriranje iz mirror kopija

Kada se konfiguracija mirror kopije završi, idite na radne stanice i dodajte novi server za ažuriranje u obliku http://IP_adresa_servera:2221. Da biste to uradili, sledite navedene korake:

  • otvorite dijalog Napredno podešavanje programa ESET NOD32 Antivirus i izaberite granu Ažuriranje.
  • kliknite na dugme Uredi… pored stavke Server za ažuriranje i dodajte novi server koristeći sledeći oblik: http://IP_adresa_servera:2221
  • izaberite taj dodati server sa liste servera za ažuriranje

Pristup mirror kopiji putem sistemskih deljenih resursa

Kao prvo, deljenu fasciklu treba kreirati na lokalnom ili mrežnom uređaju. Prilikom kreiranja fascikle za mirror kopiju, neophodno je obezbediti pristup za „upisivanje“ za korisnika koji će čuvati datoteke u fascikli i pristup za „čitanje“ za sve korisnike koji će ažurirati ESET NOD32 Antivirus iz mirror fascikle.

Zatim pređite na konfiguraciju pristupa mirror kopiji u odeljku Napredno podešavanje ažuriranja (kartica Mirror) tako što ćete onemogućiti opciju Obezbedi datoteke ispravki putem internog HTTP servera. Ta opcija je podrazumevano omogućena u instalacionom paketu programa.

Napomena

Da bi ispravno funkcionisala, putanja ka mirror fascikli mora da bude navedena kao UNC putanja. Ispravke sa mapiranih disk jedinica možda neće funkcionisati.

Ako se deljena fascikla nalazi na drugom računaru u mreži, neophodno je navesti potvrdu identiteta za pristup drugom računaru. Da biste naveli podatke za potvrdu identiteta, otvorite dijalog „Napredno podešavanje“ u programu ESET NOD32 Antivirus > Poveži se sa LAN mrežom kao. Ova postavka je ista kao postavka za ažuriranje navedena u odeljku Povezivanje sa LAN mrežom.

Kada se konfiguracija mirror kopije dovrši, pređite na radne stanice i podesite \\UNC\PATH kao server za ažuriranje. Ova operacija može da se izvrši na sledeći način:

  • otvorite dijalog „Napredno podešavanje“ programa ESET NOD32 Antivirus (F5) i izaberite stavku „Ažuriraj“.
  • kliknite na dugme „Uredi…“ pored stavke „Server za ažuriranje“ i dodajte novi server koristeći primer \\UNC\PATH
  • izaberite taj dodati server sa liste servera za ažuriranje

 

Ažuriranje iz mirror kopija