ESET SysInspector – novi prozor

Nod32 sysinspector window ESET SysInspector – novi prozor

Prozor aplikacije SysInspector prikazuje sledeće informacije:

Vreme – vreme kreiranja
Komentar – kratka napomena o stavci
Korisnik – ime korisnika koji je kreirao stavku
Status – status kreiranja

Postoje tri opcije koje su dostupne u samostalnom prozoru aplikacije SysInspector:

Uporedi upoređuje dve postojeće evidencije
Dodaj kreira novu evidenciju (biće vam zatraženo da unesete kratak komentar o zapisu)
Ukloni Uklanja sve stavke sa liste

Kontekstualni meni (tj. desni klik mišem na bilo koju stavku) pruža tri dodatne opcije:

Pokaži prikazuje izabranu evidenciju u aplikaciji SysInspector (isto se dobije i kada kliknete dvaput na stavku)
Izbriši sve briše sve stavke evidencije
Izvezi izvozi evidenciju u .xml datoteku

 

ESET SysInspector – novi prozor