Karantin – novi prozor

Nod32 ea quarantine window Karantin – novi prozor

Ovo je samostalan prozor datoteke evidencije, prikazivača karantina i planera koji korisniku omogućava da lako prikaže sadržane informacije.

Karantin – novi prozor