Dodavanje zadatka – povodom događaja

Zadatak će pokrenuti neki od sledećih događaja:

  • svaki put kada se računar pokrene

  • prvi put kad se računar pokrene svakog dana

  • pozivna veza sa Internetom/VPN-om

  • uspešno ažuriranje baze virusnih definicija

  • uspešno ažuriranje komponente programa

  • prijavljivanje korisnika

Prilikom planiranja zadatka koji će biti pokrenut događajem, možete da navedete minimalni interval između dva izvršavanja zadatka. Na primer, ako se prijavljujete na računar nekoliko puta dnevno, odaberite opciju „24 sata“ da bi se zadatak izvršavao samo pri prvom prijavljivanju u toku dana i zatim sledećeg dana.

Nod32 ea scheduler event Dodavanje zadatka – povodom događaja

Dodavanje zadatka – povodom događaja