Dodavanje zadatka – sedmično

Zadatak će se pokrenuti izabranog dana u izabrano vreme.

Nod32 ea scheduler weekly Dodavanje zadatka – sedmično

Dodavanje zadatka – sedmično