Planer – novi prozor

Nod32 ea scheduler window Planer – novi prozor

Ovo je samostalan prozor datoteke evidencije, prikazivača karantina i planera koji korisniku omogućava da lako prikaže sadržane informacije

 

Planer – novi prozor