Podešavanje – napredni režim

Nod32 ea page advanced settings Podešavanje – napredni režim

Opcije podešavanja programa ESET NOD32 Antivirus omogućavaju vam da podesite nivoe zaštite računara i mreže.

Meni „Podešavanje“ prikazuje sledeće opcije:

  • Antivirusna i antispajver zaštita

  • Lični zaštitni zid

  • Modul za zaštitu od bezvredne pošte

Kliknite na neku komponentu da biste prilagodili ponašanje odgovarajućeg modula za zaštitu:

Podesi korisničko ime i lozinku za ažuriranje – umetnite/promenite podatke za potvrdu identiteta koji se koriste za pristup serverima za ažuriranje preduzeća ESET

Konfiguriši proxy server – konfigurišite proxy server ako se on koristi za povezivanje sa Internetom

Uvoz i izvoz postavki – učitajte parametre podešavanja pomoću .xml datoteke za konfiguraciju ili sačuvajte trenutne parametre podešavanja u datoteci za konfiguraciju

Ulaz u kompletno stablo za napredno podešavanje – prikažite opcije naprednog podešavanja koje su dostupne u programu ESET NOD32 Antivirus

Nod32 ea page settings antivirus Podešavanje – napredni režim

Podešavanje zaštite od virusa i spajvera omogućava vam da omogućite/onemogućite/konfigurišete sledeće komponente:

  • Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu
    Kliknite na dugme Uredi izuzetke… da biste otvorili prozor za podešavanje Izuzetak koji vam omogućava da izuzmete datoteke i fascikle iz skeniranja pomoću zaštite sistema datoteka u realnom vremenu.

  • Zaštita dokumenata

  • Zaštita klijenta e-pošte

  • Zaštita pristupa Vebu

Kliknite na dugme Omogući/onemogući da biste aktivirali ili deaktivirali odgovarajući tip zaštite. Kliknite na dugme Konfiguriši… da biste izmenili opcije podešavanja za dati modul za zaštitu.

Kliknite na dugme Konfiguriši skeniranje računara… da biste podesili parametre skeniranja na zahtev (ručno izvršeno skeniranje).

Kliknite na dugme Napredno podešavanje antivirus i antispajver zaštite… da biste pristupili naprednim opcijama zaštite od virusa.

Podešavanje – napredni režim