Podešavanje – standardni režim

Nod32 ea page simple settings Podešavanje – standardni režim

U standardnom režimu dostupne su sledeće opcije u podešavanju:

Unesi korisničko ime i lozinku
Otvara prozor dijaloga koji vam omogućava da unesete/promenite podatke za potvrdu identiteta za ESET NOD32 Antivirus.

Promenite režim zaštite računara na mreži…
Prikazuje dijalog za podešavanje pristupačnosti računara na mreži.

Privremeno onemogući antivirus i antispajver zaštitu
Omogućava vam da privremeno onemogućite zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu, zaštitu pristupa Vebu i zaštitu klijenta e-pošte. Ne preporučuje se da koristite ovu opciju osim ako ne postoji određeni razlog za to.

Uključi/isključi napredni režim
Aktivira napredni režim iz kojeg su dostupne napredne opcije i funkcije.

Podešavanje – standardni režim