Proxy server – podešavanje

Nod32 ea proxy server Proxy server – podešavanje

U velikim LAN mrežama posrednik za vezu između računara i Interneta može biti proxy server. U tom slučaju potrebno je definisati sledeće postavke. U suprotnom program neće moći da se automatski ažurira.

Koristi proxy server
Izbor treba da bude potvrđen ako računar koristi proxy server za povezivanje sa Internetom.

Proxy server
Unesite IP adresu i port proxy servera koji koristite

Port
Unesite IP adresu i port proxy servera koji koristite.

Proxy server zahteva potvrdu identiteta
Ako proxy server zahteva potvrdu identiteta, ova polja bi trebalo popuniti važećim korisničkim imenom i lozinkom kojima se odobrava pristup proxy serveru.

Korisničko ime, lozinka
Imajte u vidu da ova polja nisu predviđena za vaše korisničko ime/lozinku za ESET NOD32 Antivirus i trebalo bi da ih popunite samo ako znate da vam je potrebna lozinka za pristup Internetu preko proxy servera.

Otkrij proxy server
Kliknite na ovo dugme da biste automatski otkrili postavke proxy servera.

Proxy server – podešavanje