Zaštita od virusa i spajvera – podešavanje

Nod32 ea config antivirus Zaštita od virusa i spajvera – podešavanje

Napomena

Sistem za sprečavanje upada na hostu (HIPS) štiti vaš sistem od malvera i neželjenih aktivnosti koje pokušavaju negativno da utiču na bezbednost računara. On koristi naprednu analizu ponašanja zajedno sa mogućnostima otkrivanja mrežnog filtera da bi nadgledao pokrenute procese, datoteke i ključeve registra i aktivno blokirao i sprečavao sve takve pokušaje.

Omogući zaštitu od virusa

Omogućava vam da pokrenete ili zaustavite sve module.

Omogući Antistealth tehnologiju

Antistealth tehnologija predstavlja složeni sistem koji obezbeđuje otkrivanje opasnih programa – rutkita koji se mogu sakriti od operativnog sistema. To znači da ih nije moguće otkriti pomoću standardnih tehnika testiranja.

 

Omogući ESET NOD32 Antivirus samoodbranu
obezbeđuje zaštitu od neovlašćenog brisanja ili onemogućavanja programa ESET NOD32 Antivirus ili njegovih komponenti.

Podešavanje parametara ThreatSense mašine

opcije naprednog podešavanja, npr. oznake tipa datoteke koje želite da kontrolišete, metodi otkrivanja koji se koriste itd. Kliknite na dugme Podešavanje… da biste otvorili prozor sa naprednim opcijama skenera za viruse.

 

 

 

 

 

Zaštita od virusa i spajvera – podešavanje