Uppdateringar för operativsystemet – inställningar

Nod32 ea config windows update Uppdateringar för operativsystemet – inställningar

Windows-uppdateringar är en viktig komponent som skyddar användarna från skadlig programvara. Därför är det viktigt att installera alla uppdateringar för Microsoft Windows så snart som de blir tillgängliga. ESET Smart Security meddelar dig om saknade uppdateringar enligt den säkerhetsnivå du angett. Följande nivåer finns tillgängliga:

Inga uppdateringar Inga systemuppdateringar kommer att erbjudas för nedladdning
Lågprioriterade uppdateringar Uppdateringar som har låg prioritet och högre prioritet kommer att erbjudas för nedladdning
Vanliga uppdateringar Uppdateringar som har normal och högre prioritet kommer att erbjudas för nedladdning
Viktiga uppdateringar Uppdateringar som markerats som viktiga eller har högre prioritet kommer att erbjudas för nedladdning
Kritiska uppdateringar Endast kritiska uppdateringar kommer att erbjudas för nedladdning

Klicka på OK för att spara ändringarna. Fönstret Systemuppdateringar visas efter statusverifiering mot uppdateringsservern. Informationen om systemuppdatering kanske inte finns tillgänglig omedelbart efter att ändringarna sparats.

Uppdateringar för operativsystemet – inställningar