Felsöka problem med uppdatering via spegling

Beroende på vilken metod som används för att komma åt mappen med speglingen kan olika problem uppstå. Vanligen orsakas problem med en uppdatering från en spegling av följande: felaktig inställning av alternativen för speglingsmappen, felaktiga autentiseringsuppgifter för speglingsmappen, felaktig inställning på lokala arbetsstationer som försöker hämta uppdateringsfiler från speglingen eller en kombination av orsakerna ovan. Här följer en översikt över de vanligaste problemen som kan inträffa vid en uppdatering från speglingen:

  • ESET NOD32 Antivirus rapporterar om ett fel vid anslutningen till speglingsservern – beror förmodligen på felaktig inställning av uppdateringsservern (nätverkssökvägen till speglingsmappen) varifrån lokala arbetsstationer hämtar uppdateringar. Kontrollera mappen genom att klicka på (Windows) Start > Kör, infoga mappnamnet och klicka på OK. Mappinnehållet visas.
  • ESET NOD32 Antivirus kräver ett användarnamn och lösenord – orsakas förmodligen av felaktigt angivna autentiseringsuppgifter (Användarnamn och Lösenord) i uppdateringsavsnittet. Användarnamnet och lösenordet ger åtkomst till uppdateringsservern som programmet utnyttjar för uppdateringar. Kontrollera att autentiseringsuppgifterna är korrekta och i rätt format. Exempel: Domän/Användarnamn eller Arbetsgrupp/Användarnamn, samt motsvarande lösenord. Att speglingsservern är tillgänglig för “Alla” innebär inte att alla användare har åtkomst till den. “Alla” omfattar alla domänanvändare, men inte obehöriga användare. Även om mappen är tillgänglig för “Alla” måste du ange ett användarnamn och lösenord för domänen i avsnittet för uppdateringsinställningar.
  • ESET NOD32 Antivirus rapporterar om fel vid anslutningen till speglingsservern – kommunikationen på porten som definierats för åtkomst till HTTP-versionen av speglingen har blockerats.

Felsöka problem med uppdatering via spegling