Uppdatera från speglingen

Det finns två grundläggande metoder att komma åt speglingen – mappen med uppdateringsfiler kan visas som en spegling som en delad nätverksmapp, eller en spegling som en HTTP-server.

Komma åt speglingen via en intern HTTP-server

Varning

Om du vill att uppdateringsfilerna ska vara tillgängliga via HTTP-servern måste speglingsmappen finnas på samma dator som den instans av ESET NOD32 Antivirus som skapade mappen.

Detta är standardinställningen i den fördefinierade programkonfigurationen. För att tillåta åtkomst till speglingen via HTTP-servern ska du navigera till Avancerade uppdateringsinställningar (fliken Spegel) och välja alternativet Skapa spegling av uppdateringar.

I Avancerade inställningar för spegligen kan du ange vid vilken port HTTP-servern ska lyssna liksom vilken typ av autentisering som ska användas på HTTP-servern. Som standard har Serverport värdet 2221. Alternativet Autentisering definierar vilken typ av autentisering som ska tillämpas för uppdateringsfilerna. Följande alternativ finns tillgängliga: NONE, Basic, NTLM.Välj BASIC om du vill använda base64-kodning med grundläggande autentisering av användarnamn och lösenord. Med alternativet NTLM tillämpas en säker kodningsmetod. Användaren som skapats för arbetsstationen där uppdateringsfilerna lagras används för autentisering. Standardinställningen är NONE vilket innebär att det inte krävs någon autentisering för att få tillgång till uppdateringsfilerna.

Nod32 ea config update mirror advance Uppdatera från speglingen

När speglingen har konfigurerats ska du lägga till en ny uppdateringsserver i formatet http://IP-adress_till_servern:2221 på arbetsstationerna. Gör på följande sätt:

  • Öppna Avancerade inställningar för ESET NOD32 Antivirus och klicka på grenen Uppdatera.
  • Klicka på Redigera… bredvid Uppdateringsserver och lägg till en ny server i följande format: http://IP-adress_till_servern:2221
  • Välj den nytillagda servern i listan över uppdateringsservrar.

Komma åt speglingen via systemresurser

Först måste en delad mapp skapas på en lokal enhet eller nätverksenhet. Användaren som ska spara filer i mappen ska tilldelas skrivbehörighet till mappen med speglingen, och användarna som ska utnyttja mappen till att uppdatera ESET NOD32 Antivirus ska tilldelas läsbehörighet till den.

Fortsätt sedan med att konfigurera åtkomsten till speglingen i Avancerade uppdateringsinställningar (fliken Spegel) genom att avmarkera alternativet Tillhandahåll uppdateringsfiler via intern HTTP-server. Alternativet är som standard markerat.

Obs!

Sökvägen till mappen med speglingen måste anges som en UNC-sökväg för att fungera. Uppdateringar från mappade enheter fungerar eventuellt inte.

Om den delade mappen finns på en annan dator i nätverket måste du ange autentisering för åtkomst till den datorn. Navigera till Avancerade inställningar för ESET NOD32 Antivirus > Anslut till LAN som. Inställningen är densamma som för uppdatering, vilket beskrivs i kapitlet Ansluta till LAN.

När speglingen har konfigurerats ska du ange \\UNC\SÖKVÄG som uppdateringsserver på arbetsstationerna. Det kan göras på följande sätt:

  • Öppna Avancerade inställningar för ESET NOD32 Antivirus (F5) och klicka på Uppdatera.
  • Klicka på Redigera… bredvid Uppdateringsserver och lägg till en ny server enligt exemplet \\UNC\SÖKVÄG.
  • Välj den nytillagda servern i listan över uppdateringsservrar.

 

Uppdatera från speglingen