Vytvorenie kópie aktualizácie – mirror

ESET NOD32 Antivírus Business Edition umožňuje vytváranie kópie aktualizácie s ktorej sa môžu aktualizovať ďalšie stanice nachádzajúce sa v sieti. Aktualizáciou staníc z mirroru sa zabezpečí rozloženie zaťaženia siete a tiež odľahčí zaťaženie pripojenia do Internetu.
Konfigurácia vytvárania mirroru je prístupná v Rozšírených nastaveniach aktualizácie (na tieto sa užívateľ dostane cez strom Pokročilých nastavení ESET NOD32 Antivírus Business Edition, cez položku Aktualizácia cez tlačidlo Nastaviť… pri voľbe Pokročilé nastavenia aktualizácie a na záložku Mirror.

Prvým predpokladom korektného vytvorenia mirroru je povolenie tejto funkcie v nastaveniach, ktoré je možné uskutočniť označením zaškrtávacieho políčka Vytvárať kópie aktulizácií. Zároveň sa tým sprístupnia ďalšie nastavenie mirroru, predovšetkým spôsob prístupu k aktualizačným súborom a definovanie adresára, do ktorého sa budú ukladať aktualizačné súbory vytváraného mirroru.

Spôsobmi sprístupnenia mirroru sa podrobnejšie zaoberáme v časti Spôsoby sprístupnenia mirroru, preto iba vo všeobecnosti spomenieme, že existujú dva základne spôsoby sprístupnenia mirroru, a to buď prostredníctvom zdieľaného adresára, alebo sprístupnením kópie aktualizácie cez HTTP server.

Definovanie adresára, do ktorého sa budú ukladať aktualizačné súbory vytváraného mirroru, sa vykonáva do políčka označeného Adresár, do ktorého sa budú ukladať kópie aktualizácie, pričom je možné daný adresár vyhľadať v rámci adresárovej štruktúry lokálneho počítača a tiež na sieti prostredníctvom tlačidla Adresár… . V prípade, že na zápis do zvoleného adresára je nevyhnutná autorizácia, je potrebné zadať autorizačné údaje v políčkach MenoHeslo. Meno a Heslo sa zadávajú vo formáte Doména/Užívateľ, alebo Pracovná_skupina/Užívateľ. Samozrejme s im prislúchajúcimi heslami.

V definovaní Mirroru môže užívateľ ďalej pokračovať až na úroveň definovania jazykových verzií, pre ktoré sa má kópia aktualizácie vytvoriť. Nastavenie jazykových verzií sa uskutočňuje v sekcii Súbory v políčku Dostupné verzie.

 

Vytvorenie kópie aktualizácie – mirror