Problémy pri aktualizácii z mirroru

Pri aktualizácii z mirroru môže dôjsť v závislosti od nastavení prístupu k mirroru k rôznym typom problémov. Vo väčšine prípadov sú problémy pri aktualizácii z mirroru spôsobené nesprávnym zadefinovaním niektorého z nastavení v rámci záložky Mirror, nesprávnym nastavením práv prístupu ku aktualizačnému adresáru Mirror, nesprávnym nastavením lokálnej stanice pokúšajúcej sa aktualizovať z mirroru, alebo kombináciou viacerých z vyššie spomenutých príčin. Prinášame prehľad najbežnejších problémov, ktoré možu nastať pri aktualizácii z mirroru:    

  • ESET NOD32 Antivírus nevie nadviazať spojenie s mirrorom – pravdepodobne spôsobené nesprávnym zadaním aktualizačného servera (sieťovej cesty k adresáru mirror), z ktorého sa má lokálna stanica aktualizovať. Správnosť adresára overíte napríklad tak, že stlačíte windowsové tlačidlo Štart Spustiť, zadáte tento adresár a potvrdíte. Mal by sa zobraziť obsah adresára.
  • ESET NOD32 Antivírus vyžaduje zadanie mena a hesla – pravdepodobne spôsobené nesprávnym zadaním autorizačných údajov (Mena a Hesla) v nastaveniach Aktualizácie pre prístup na aktualizačný server, z ktorého sa má lokálna stanica aktualizovať. Správnosť týchto údajov preto tiež overte korigujte podľa potreby tak aby bola dodržaná stanovená forma zadávania týchto údajov, teda Doména/Užívateľské meno, či Pracovná skupina/Užívateľské meno a k nim prislúchajúce Heslá. Ak je mirrorový adresár sprístupnený pre „Everyone”(t.j. po anglicky, pre „každého”), treba brať tento názov s rezervou. „Everyone” neznamená ľubovoľný anonymný prístup, znamená to iba, že je adresár prístupný pre všetkých užívateľov danej domény. Aj keď je teda mirrorový adresár prístupný pre „Everyone”, v nastaveniach aktualizácie je stále treba zadať nejaké konkrétne doménové užívateľské meno s heslom.
  • ESET NOD32 Antivírus nevie nadviazať spojenie s mirrorom – nie je povolená komunikácia na porte, ktorý bol zadefinovaný pre sprístupnenie mirroru cez HTTP server.

 

Problémy pri aktualizácii z mirroru